Αρχική


 

tatoulis21Μήνυμα του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου

Θεωρήσαμε αναγκαία τη δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υποστηρικτικής για την ανάδειξη των αρμοδιοτήτων του, της ενημέρωσης των πολιτών και του ρόλου που θα επιδιώξουμε αυτό να επιτελέσει στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θεσμικά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου είναι ο φορέας διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών με κύριο στόχο να συμβάλει ενεργά στην ταχύτερη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Έχοντας την αίσθηση της ευθύνης που μας αναλογεί για την επίτευξη των στόχων μιας μακρόπνοης και βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής, θεωρούμε ότι το ΠΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, θα συμβάλει με την συνέπεια και εργατικότητα που οι καιροί επιβάλουν στην υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που σχεδιάσαμε και στην ανάδειξη της δυναμικής όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  ΠΤΑ Πελοποννήσου

Πέτρος Τατούλης