Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, βάσει τις ΣΟΧ 1/2016

Δείτε παρακάτω τους Πίνακες των αποτελεσμάτων που αφορούν στην  Υπ΄Αρίθμ ΣΟΧ 1/2016 για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Επισυναπτόμενοι Πίνακες

  1. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού-Κωδ.Θέσης 101
  2. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων-Κωδ.Θέσης 102
  3. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ-Κωδ.Θέσης 103
  4. Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού-Κωδ. Θέσης 101
  5. Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφιών Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – Κωδ. Θέσης 102