Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, βάσει τις ΣΟΧ 1/2017

Δείτε παρακάτω τους Πίνακες των αποτελεσμάτων που αφορούν στην  Υπ΄Αρίθμ ΣΟΧ 1/2017 για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Επισυναπτόμενοι Πίνακες

  1. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού-Κωδ.Θέσης 101
  2. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων-Κωδ.Θέσης 102