Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, βάσει της ΣΜΕ 1/2016

Δείτε παρακάτω τους πίνακες των αποτελεσμάτων που αφορούν στην  Υπ΄Αρίθμ ΣΜΕ 1/2016 για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κωδ.Θέσης 201 και ΠΕ Γαλλικής ή Αγγλικής Φιλολογίας, Κωδ. Θέσης 202.

Πίνακας Αποτελεσμάτων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικου-Κωδ.Θέσης 201 & ΠΕ Γαλλικής ή Αγγλικής Φιλολογίας – Κωδ. Θέσης 202