organogramma

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α.

Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Αρμοδιότητες Διευθυντή

Προΐσταται όλων των Τμημάτων και ευθύνεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις δραστηριότητες τους. Ο Διευθυντής των υπηρεσιών ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με απόφαση του. Ειδικότερα ο Διευθυντής του Ταμείου:

Τον Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Υπεύθυνος Τμήματος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

Αρμοδιότητες Τμήματος οικονομικής διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων.

Το γενικό αντικείμενο του Τμήματος είναι η διαχείριση σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεως φορέων του δημόσιου τομέα, άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχόμενων από προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, τα τοπικά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

Αρμοδιότητες Τμήματος επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης προγραμμάτων.

Το γενικό αντικείμενο του Τμήματος είναι η γενική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και η συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε., η εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών  και η εφαρμογή προγραμμάτων για λογαριασμό του Ταμείου.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

Αρμοδιότητες Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

Αρμοδιότητες Υπεύθυνων Τμημάτων

Ο Υπεύθυνος Τμήματος έχει την ευθύνη έναντι του Διευθυντή για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών του Τμήματος, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας, και ελέγχοντας τις επί  μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί (τακτικοί και στρατηγικοί) στόχοι των προγραμμάτων δράσης του Ταμείου.

Ειδικότερα ο υπεύθυνος: